De geschiedenis van ...

NL-9514 PE1MDM PBØALS PA3GNZ

NL-9514

In het begin van de jaren '80 wordt mijn interesse gewekt voor alles wat te maken heeft met radio. Dit komt o.a. doordat ik enkele familieleden heb die zich al bezighouden met radio, PAØUBR en VK5NVQ.
Het is maart 1983, mijn vader komt thuis met een ontvanger en een spriet op een magneetvoet. Deze ontvanger (Cuna SR-9) is bedoeld voor de ontvangst van FM signalen in de 2M band. Ongeveer een jaar luister ik met deze ontvanger + antenne. Deze antenne, een lasdraad van circa 50CM geeft weinig DX te horen. Daarom komt er op het dak een 4 elm. yagi + GP.
In maart 1984 word ik lid van de VERON , afdeling A43 en vraag gelijktijdig een luister-nummer aan (NL-9514). In januari 1986 komt er een kortegolf-ontvanger, de Trio R-1000, met een antenne tuner van MFJ, model 16010. In combinatie met een dipool van 2 keer 8 meter opgerold achter het buro worden veel qso's (verbindingen) gelogd en qsl-kaarten verstuurd.
In de periode als SWL (Short Wave Listener) is 15M mijn meest populaire band. De 80M wordt veel in de ochtend beluisterd voordat ik naar school ga en niet zonder resultaat. De qso's die ik in mijn logboek noteer zijn allemaal met SSB (spraak), CW ( morse) kan ik nog niet ontcijferen.
In mei 1988 komt er een eind aan het actief beluisteren van de HF banden. In deze periode als SWL worden er door mij 169 landen gehoord, waarvan er tot nu toe 73 zijn bevestigd. Enkele van de ontvangen qsl's zijn hier te bekijken.

Contesten

Als NL-9514 deed ik aan de volgende contesten mee:

 
Jaar Contest Sectie Klassering
1984 Koffie- SWL 3E
1985 S.L.P.-   16E
1995 Koffie- SWL 3E

Meer info voor de SWL is te vinden bij de VERON. Voor informatie over o.a. het luisteren naar omroepstations op de kortegolfbanden kun je terecht bij de BDXC (Benelux DX Club).

naar begin van deze pagina


PE1MDM

Na het afleggen van het C examen valt op 20 juni 1987 de machtiging met bijbehorende papieren in de bus. Omdat je zonder transceiver niks begint duurt het nog tot 26 juni voordat het eerste qso gemaakt kan worden. Mijn keus is gevallen op een Kenwood TS-700S met bijbehorend extern VFO (VFO-700S), een all-mode set voor de 2M band met een uitgangsvermogen van ongeveer 12 watt. De eerste 4 maanden maak ik gebruik van de antennes die al op het dak aanwezig zijn (zie NL-9514).
Op 3 oktober 1987 wordt er met behulp van enkele lokale zendamateurs een andere antenne geplaatst. De 4 elm. yagi maakt plaats voor een 10 elm. home-made yagi. Deze antenne is oorspronkelijk een 8 elm. Wisa. Deze antenne werd nagebouwd en herberekend voor uitbreiding met 2 elementen. De GP blijft in top staan.
foto eerste shack 1988 Mijn belangstelling gaat uit naar DX op 2M en gebeurt bijna uitsluitend met SSB. Na een flinke Aurora-opening in okober 1988, tijdens een JOTA, wordt mijn belangstelling voor deze soort van propagatie gewekt. Enkele jaren maak ik gebruik van een telefonisch Aurora (noorderlicht) waarschuwings-net. Het komt wel eens voor dat het avondeten (te) vlug wordt genuttigd, om maar niks te missen. Het enige CW qso wat ik met deze call maak is tijdens zo'n Aurora. Na een telefonische tip en veel luisteren en proberen, lukt het me een qso te maken met GM4IPK (Schotland), tevens mijn grootste DX (afstand) via Aurora. 
Het maken van qso's via Sporadische E vergaat mij niet zo succesvol. Ik heb net enkele dagen mijn transceiver in huis en word aangeroepen door een 9H (Malta) station. Van schrik weet ik niet hoe te reageren, vervolgens gaat de verbinding aan mijn neus voorbij. Het blijft verder bij wat stations uit LZ (Bulgarije)en YO (Roemenië).
Om het DX-en op sommige momenten wat aangenamer te maken breid ik mijn station uit met een eindtrapje, voorzien van een ingebouwde voorversterker, type Daiwa LA-2080H. Van de voorversterker heb ik meer plezier dan van de eindtrap. De eindtrap geeft uiteindelijk na wat modificeren een schoon signaal van 30 watt i.p.v. de 80 watt die opgegeven is in de gebruiksaanwijzing. Te mooi om waar te zijn in zo'n kleine behuizing. Voor de rekenaars onder ons, het verschil tussen 12 of 30 watt is nauwlijks een S-punt, dus wat schiet je er mee op.
In deze periode groeit bij mij de belangstelling in het maken van qso's met laag vermogen. In de SWL periode viel het mij al op dat de stations op de kortegolf soms gebruik maakte van kilo-watten, terwijl het meestal ook goed lukt met veel minder. Op 2M (de enige band waarop ik actief ben vanuit mijn shack in Tiel, JO21RV) maak ik enkele qso's met een vermogen van ongeveer 1 watt over afstanden rond de 300 km.
CQ de PE1MDM Een andere mogelijkheid van qso's maken waarvoor ik in januari 1991 belangstelling krijg is via satellieten. De satelliet die ik veel gebruik is de RS-10.
Deze satelliet heeft enkele mogelijkheden aan boord waarvan ik mode-A gebruik. Mode-A houdt in zenden (uplink) naar de satelliet in een bepaald gedeelte in de 2M band.
Het door de satelliet ontvangen signaal word uitgezonden op een bepaald gedeelte in de 10M band. Om je eigen signaal en dat van je tegenstation te horen moet je luisteren naar de uitgezonden signalen (downlink) van de satelliet in de 10M band. Voor het gebruik van deze satelliet is het niet nodig je antenne te eleveren. Het is een hele sensatie om mijn eigen signaal terug te horen terwijl het een afstand heeft afgelegd van zo'n 1800 km. Dit lukt ook enige malen met slechts een vermogen van ongeveer 1 watt.
Met behulp van keppler-gegevens in 2line formaat en de juiste software zijn de overkomsten van satellieten te berekenen.
Bevestigd op 2M

Enkele qsl's van qso's gemaakt op 2M via Tropo, Es of Aurora.

LA5TGA = Noorwegen, EI3GE = Ierland
GD4XTT = Eiland Man, SM7LXV = Zweden,

Het zelfbouwen van apparatuur is tot nu toe nog niet zo van de grond gekomen. In deze periode dat ik op 2M actief ben bouw ik een "rogerbeep". Dit is een piepje die bij het tegenstation te horen is op het moment dat ik mijn transceiver overschakel van zenden naar ontvangen. Met een zelf gebouwde convertor (omzetter) ontvang ik in combinatie met de PC, op de kortegolf, plaatjes van FAX en SSTV stations.

De qso's die ik via de satelliet heb gemaakt zijn niet in onderstaande tabel opgenomen. Deze tabel bevat alleen gegevens van qso's die zonder tussenkomst van repeaters zijn gemaakt.

Gewerkte landen op 2M volgens de WAE lijst
Landen Bevestigd Vakken Bevestigd Es
DX
Tropo
DX
Aurora
DX
29 27 114 88 1913 km 1353 km 986 km

Contesten

In de periode dat ik van de call PE1MDM gebruik maak deed ik aan de volgende contesten mee:
 Jaar Contest Sectie Klassering
1988 WAP- B¹ 3E
1989 WAP- B 3E
1991 WAP- B 1
1991/1992 VHF- C² 5E
¹ Sectie B is in de WAP-contest deelname op 70CM.
² Sectie C is deelname met qrp-vermogen, in een seizoen zijn er meerdere contesten die samen het  totaal vormen.

Aan de WAP-contest deed ik mee vanuit Utrecht (JO22NB). Het reglement van deze contest is te vinden bij de VRZA.

naar begin van deze pagina


PBØALS

 
Het is eind 1991. Na ongeveer een jaar oefenen besluit ik mij op te geven voor het CW (morse) examen van 8 WPM (woorden per minuut). Dit examen doorloop ik zonder problemen en op 18 mei 1992 wordt het eerste qso op HF (kortegolf) gemaakt.
Om op de HF-banden te kunnen uitzenden is er apparatuur bijgekomen. Van Kenwood, de TS830S + SP230 luidspreker. Als antenne gebruik ik een
long-wire (langdraad) van ongeveer 12M lengte die vanuit het zolderraam naar een punt achter in de tuin is gespannen. De draad wordt d.m.v. een antenne-tuner (die bestaat uit èèn condensator en èèn spoel) aangepast.
Nu ik qso's over de gehele wereld maak ervaar ik dat mijn naam "Tjeerd" moeilijk uit te spreken is voor mensen die de Nederlandse taal niet spreken. Op advies van mijn moeder ga ik via de radio verder als "Gose" (spreek uit als op zijn Spaans "Jose"). Deze naam is een combinatie van mijn doopnaam "Gosse", wat net zoals "Tjeerd" afkomstig is uit de provincie Friesland.
Tijdens het leren van CW denk ik "Dit doe ik alleen voor het examen daarna niet meer". Na enige tijd alleen SSB (spraak) qso's gemaakt te hebben pak ik de seinsleutel, een vonk slaat over en besluit vaker CW qso's maken. Met de B machtiging is het op 15 en 80M alleen toegestaan d.m.v. CW qso's te maken. Het is een geweldige sensatie als ik het eerste qso maak met de States op 15M. Op 6 juli 1993 wordt de long-wire vervangen door een GPA30 van Fritzel, een GP voor 10, 15 en 20M. Gelijktijdig wordt er voor 2M en 70CM een duobander geplaatst, Daimond X-30. Helaas kan ik in combinatie met deze antennes geen beam meer plaatsen. Er komt een eind aan 5 jaar DX-en op 2M.
Op 10M ervaar ik dat een PBØ prefix nog vrij zeldzaam is. Er zijn zelfs amateurs die vragen: "Wie is uw qsl-manager?", of "Uit welk land komt u?". Tijdens enkele grote contesten zoek ik een vrije frequentie en geef een CQ (algemene oproep). Ondanks dat ik geen deelnemer ben wordt er met stations uit alle richtingen, aan de lopende band gewerkt. Deze manier van qso's maken levert mij veel nieuwe landen op, zie het overzicht hieronder.
Na enkele maanden actief te zijn komen de qsl kaarten van de gemaakte qso's binnen. Vanaf het begin (NL-9514) worden de kaarten op mijn verzoek naar R3Ø i.p.v. R43 gestuurd.
foto van de GPA30+X-30

Gewerkte landen volgens de DXCC lijst, mixed mode ¹
Band 80M 15M 10M Totaal ²
Gewerkt 5 36 149 151
Bevestigd 5 31 110 113
¹ Op 80 en 15M alleen met CW.
² Het totaal is niet de som van alle banden.
  In dit overzicht zijn alleen de banden weergegeven die ik met een B-licentie gebruiken mag.

Contesten

In de periode dat ik van de call PBØALS gebruik maak deed ik aan de volgende contesten mee:
 Jaar Contest Sectie Klassering
1992 WAP- B¹ 1E
1993 WAP- B 1E
¹ Sectie B is in de WAP-contest deelname op 70CM.

Aan de WAP-contest deed ik 2 jaar mee vanuit Utrecht (JO22NB). Het reglement van deze contest is te vinden bij de VRZA.

naar begin van deze pagina


PA3GNZ

Na enkele malen op examen te zijn geweest lukt het mij de A-machtiging (tegenwoordig F) te behalen. Dit examen houdt in het seinen en opnemen van morse tekens CW met een snelheid van 12 WPM (woorden per minuut). Alle toegewezen amateur frequenties mag ik gebruiken en de wereld ligt nu helemaal voor me open. Ik beperk mijn activiteiten tot de HF-banden en gebruik 2M voor lokale qso's.
Vanaf nu, 28 mei 1994, ga ik op de amateurbanden verder als PA3GNZ.
De huidige shack Met deze A-machtiging mogen alle 9 beschikbare banden op de kortegolf gebruikt worden. Helaas beschik ik niet over de ruimte voor meerdere antennes. De al op het dak aanwezige GPA30 kan ik nu ook op 20M gebruiken. Op 15M was ik al actief met CW en nu tevens met SSB (spraak).
D.m.v. de Kenwood AT-230 (antennetuner) lukt het om deze antenne ook op 30M te gebruiken met een redelijke SWR (Staandegolfverhouding). Op de 30M band mogen alleen QSO's (verbindingen) gemaakt worden met CW.
Al enige tijd bouw ik aan een een 20M trx van Howes, dit  Engelse bedrijfje bestaat inmiddels niet meer. In oktober 2001 is deze transceiver klaar voor gebruik en zijn er inmiddels tientallen qso's mee gemaakt. In het begin was er mij het gevoel of ik opnieuw met de hobby begon omdat elk gemaakt qso weer een nieuwe sensatie is, zelfbouw en qrp. Op een aparte pagina zijn enkele printen van het project te bekijken, te beginnen met de DCS2 print.

Eind juni 2002 heb ik mijn TS830S aan de kant gezet en vervangen door een Kenwood TS570DG met ATU, een hele verandering in vergelijking met wat ik had.
Omdat ik het nog steeds leuk vind om met laag vermogen te werken en de laatste maanden regelmatig op een ander adres verblijf is er in oktober 2004 een ICOM IC703 van Icom gekocht. Dit is een setje met de afmeting van een autoradio en kan maximaal 10 watt leveren. Met maximaal 5 watt maak ik regelmatig de mooiste qso's.

Na enige jaren actief te zijn geweest binnen de CGR ben ik tijdens de VR in 2004 benoemd tot voorzitter van deze commissie. De CGR stelt zich ten doel om geïnteresseerde met een beperking/handicap op te leiden en te begeleiden binnen onze hobby.
Deze functie heb ik 10 jaar ingevuld en, met een onderbreking,  nu nog steeds commissielid van deze VERON commissie.

In de zomer 2005 heb ik een dipool voor 6 meter gemaakt die inmiddels goed op frequentie staat. Met deze dipool heb ik vanuit mijn appartement en qso over een afstand van 30 km kunnen maken. 
Als experiment heb ik  mijn IC703 aangesloten op de GP voor 2 meter die op het balkon staat. Vandaag (1 juli 2005) hoor ik goede signalen op 6 meter en mijn ATU in de set doet zijn werk. Via Es werk ik 2 YO's, YU en en station uit Italië. Mijn vermogen is 10 Watt, wat een sensatie dat dit ook gaat. Eindelijk qrv vanuit mijn appartement, JO21RV.
Mijn ODX is tot nu toe: UR3EO vanuit KN78MK, 2124 km (Inmiddels is dit qso ook bevestigd d.m.v. een qsl via het buro).  

Een appartement op de 1ste verdieping, bied niet veel mogelijkheden voor een HF antenne. Ik vind via internet een Magnetic loop met een doorsnede van 84 cm. Deze plaats ik in huis en met 5 of maximaal 20 watts maak ik voornamelijk cw qso's vanaf 40M t/m 10M. Op dit moment heb ik op deze manier 34 DXCC landen gewerkt.

De Yaesu  FT950 heb ik sinds april 2008 in gebruik voor HF/6M.

De Magnetic loop in de huiskamer (Tiel).

Magnetic loop

Op een aparte pagina vind je een verslag hoe het project Rockmite 40M is verlopen, van bouw tot in gebruik name. 

Gewerkte landen op HF volgens de DXCC lijst, mixed mode

Band 160M 80M 40M 30M 20M 17M 15M 12M 10M Totaal ¹
Bevestigd 17 14 30 46 68 23 89 31 102 152
¹ Het totaal is niet de som van alle banden. Bevestigigd is het aantal landen via LOTW.

Met QRP (maximaal 5 watts CW) heb ik tot nu toe 53 DXCC landen bevestigd. 21 DXCC landen heb ik bevestigd via "2WAY" QRP QSO's. Dit betekend dat het tegenstation ook QRP, vermogen vanaf het begin, gebruikte.

QSL ontvang ik bij voorkeur via het bureau, EQSL is bij mij niet in gebruik. Mocht je geen gebruiken kunnen maken van het bureau dan kan dit ook direct. Een direct gestuurde QSL wordt ook direct beantwoord.

Sinds ik gebruik maak van de call PA3GNZ deed ik tot nu toe aan de volgende contesten mee:
 Jaar Contest Sectie Klassering
1994 WAP- B¹ 3E
1995 WAP- B 2E
1996 WAP- B 2E
2006 CQWW SSB QRP  
2006 PA Beker CW QRP 7E
2007 PA Beker CW QRP 6E
2007 O-QRP-Contest VLP 14E
2007 O-QRP-Contest QRP 125E
2008 O-QRP-Contest VLP 23E
2009 PA Beker CW QRP 2E
2011 PA Beker CW QRP 3E
¹ Sectie B is in de WAP-contest deelname op 70CM.

Aan de WAP-contest deed ik 3 jaar mee vanuit Utrecht (JO22NB). Het reglement van deze contest is te vinden bij de VRZA. Tijdens de PACC in 1997, 1998, 2000 t/m 2009, 2011 t/m 2019 ben ik operator bij PA6W. Meer informatie over deze contest is te vinden op de PACC pagina.

Vanaf 19 mei 2012 ben ik woonachtig in Nieuwegein, locatorvak JO22NB, en bezoek regelmatig de VERON bijeenkomsten in Nieuwegein, A29.
Kom regelmatig terug op deze pagina, of bezoek mijn Blog, om over mijn nieuwste belevenissen te lezen. 


contact

CW-keyer

terug naar index pagina Laatste wijziging: 14/04/2024
© Tjeerd G. Gaasbeek, PA3GNZ